Fundacja Pomagam na Medal postanowiła podjąc inicjatywę na rzecz ratowania bałtyckich foki zorganizować bieg z którego dochód zostanie przeznaczony na wspomożenie działania foczego szpitalika. Wydarzenie główne odbędzie sie w dniu 23 września w gdańskim Parku Regana.

Stacja Morska w myśl działań na rzecz ochrony ssaków morskich prowadzi zabiegi zmierzające do zmniejszenia śmiertelności fok. Corocznie do helskiej placówki trafiają młode osierocone foki (najczęściej  foki szare), czasami wymagaja one tylko odkarmienia, ale zdarzają się też przypadki podejmowania osobników chorych lub rannych. Foczy szpitalik z roku na rok ma coraz więcej pacjentów – od 3 sezonów ich liczba oscyluje w granicach około 10 osobników. 2 boksy szpitalne i pojemna izolatka zewnętrzna nie zapewniają komfortowej przestrzeni do obsługi tak dużej liczby pacjentów. Do kolejnych wyzwań związnych z prowadzeniem ośrodka rehabilitacji fok należy dodać wzorst kosztów przeznaczonych na zakup sprzetu jednorazowego, lekarstw i odczynników do analizatorów badawczych (morfologii i biochemii krwi).

Każde wsparcie na rzecz foczego szpitalika zwiększy zdolność ratowania życia i zdrowia potrzebującym, chronionym bałtyckim fokom.

Zapisy na bieg trwają do 18 września w imprezie mozna wziąć udział na trzy sposoby:

  • bieg realny w Parku Reagana w Gdańsku https://virtualrun.com.pl/biegi/foka-race-gda%C5%84sk-2017/1912
  • bieg wirtualny, który trzeba wykonać do 24 września – miejsce i czas wybierasz sam: https://virtualrun.com.pl/biegi/foka-race-gda%C5%84sk-2017/1912
  • wirtualny rajd rowerowy, który trzeba wykonać do 24 września – miejsce i czas wybierasz sam https://virtualbike.com.pl/biegi/foka-race-2017/1489

Serdecznie zapraszamy do udziału. Medale z imprezy są zagwarantowane dla osób, które do 15 września zapiszą się i wniosą opłatę startową.
Więcej informacji również na:
https://www.facebook.com/events/164973840738547/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1177877468925722%2C%22action_history%22%3A