22 września br. w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku zakończył się drugi etap międzynarodowego forum „Otwarty dialog: nauka, biznes i edukacja jako inicjatorzy rozwoju światowego bezpieczeństwa ekologicznego”. W ramach przedsięwzięcia odbyła się polsko-rosyjska sesja ekspercka i eko-lekcja z udziałem polskich uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy polsko-rosyjskiego forum

Sesja ekspercka rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli rosyjskiego systemu rezerwatowego oraz autorów innowacyjnych projektów edukacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie postaw pro-przyrodniczych. Wiaczesław Szczerbakow, dyrektor rezerwatu przyrody “Stołby”, Marija Graczewa, kierownik programów zrównoważonego rozwoju En+ Group oraz Darja Paniczewa, naczelnik Wydziału Naukowego Kronockiego Rezerwatu Przyrody nakreślili specyfikę działalności rosyjskich rezerwatów, rozwoju infrastruktury obszarów ochrony ścisłej oraz systemu prowadzenia pracy naukowej w obszarze zachowania różnorodności biologicznej.

Marija Graczewa, En+ Group

Podczas dialogu ekspertów ze strony polskiej wystąpiły cztery osoby. Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Dąbrowski, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Stadionu Energa Gdańsk, który przedstawił możliwości ekologicznych rozwiązań stosowanych w obiektach sportowych.

mgr Monika Selin, Stacja Morska w Helu

Do wzięcia udziału w sesji eksperckiej zaproszona została także Monika Selin, koordynator zespołu edukatorów w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG. Opowiedziała o roli informacji i edukacji w aktywnej ochronie przyrody oraz o projektach edukacyjnych realizowanych w Stacji Morskiej w Helu.
Jaromir Krajewski, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przedstawił projekty realizowane przez park we współpracy m.in. z partnerami z Rosji i Litwy, natomiast o dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska i eko-edukacji mówiła Agnieszka Hylla-Wawryniuk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jaromir Krajewski, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Na zakończenie głos zabrała Ksenia Krajewska, sekretarz prasowy Fundacji Puszczy Rominckiej, która nakreśliła możliwości rozwoju współpracy polsko-rosyjskiej w celu reintrodukcji żubra.
Międzynarodowe forum „Otwarty dialog: nauka, biznes i edukacja jako inicjatorzy rozwoju światowego bezpieczeństwa ekologicznego” odbyło się w ramach obchodów 100 lat Ochrony Przyrody w Rosji oraz promowania Roku Ekologii z inicjatywy i za wsparciem Rossotrudniczestwa (Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej).

 

Tekst: Monika Selin (SMIOUG)

Zdjęcia: Maria Simakova (AGT Communications Agency),
Karolina Janik (Personal PR)