Rok 2017 zapisze się jako najbardziej obfity w obserwacje morświnów na polskim wybrzeżu, na przestrzeni ostatnich lat. Niestety do czasu pierwszej połowy października br. wszystkie raporty dotyczą w dalszym ciągu martwych osobników, z czego zdecydowana większość ciał zwierząt znajdowała się w stanie postępującego lub daleko posuniętego rozkładu.

Ostatnie z pośród odnalezionych ciał morświnów (10-ty i 11-sty osobnik w tym roku) odnotowano w Województwie Zachodniopomorskim w miejscowościach Bobolin i Dziwnów w dniu 11 października. W pierwszym przypadku były to już niemalże resztki zwierzęcia. W wyniku rozkładu ciało uległo znacznej dekompozycji i odsłoniły się fragmenty szkieletu.

Osobnik znaleziony na plaży w Dziwnowie był dorosłym samcem o długości 160 cm. Mimo iż rozkład zwłok zwierzęcia postępował, to ciało z zewnątrz było jeszcze w dość dobrym stanie.

Stwierdzono brak skóry i nieliczne ubytki innych tkanek. Morświn ten został zabezpieczony i przewieziony do mroźni Stacji Morskiej w Helu. W przyszłości zostanie poddany badaniom pośmiertnym.

 

Michał Bała i Jarosław Jankowski