Nowoczesny model nauczania akademickiego oferować powinien studentom rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz wybór preferowanej specjalizacji przy jednoczesnej realizacji programu nauczania na odpowiednim poziomie dydaktyki.

Wychodząc naprzeciw tym założeniom oraz chcąc wskazać optymalną drogę kształcenia swym przyszłym absolwentom, na Wydziale Oceanografii i Geografii zorganizowano otwarty dzień informacyjno – adaptacyjny. Wydarzenie było skierowane zwłaszcza do studentów pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich, a także osób, które wcześniej nie studiowały na naszym wydziale, a rozpoczynają tu magisterskie studia uzupełniające.

Tego dnia w każdym z zakładów i pracowni mieszczących się w budynku Instytutu Oceanografii prezentowano tematykę badawczą, efekty i wyniki przeprowadzonych do tej pory badań i ekspertyz oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania, a także specjalistyczny sprzęt badawczy, nierzadko projektowany i wykonywany specjalnie na potrzeby badaczy.

Tym samym studenci mieli szansę zapoznać się z profilami działania poszczególnych komórek IO, co było także okazją do sprecyzowania własnych potencjalnych zainteresowań oraz wyboru specjalizacji.
Pośród prezentujących się jednostek podlegających pod instytut obecna była również Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry. Odwiedzający ulokowane w sali wystawowej (na parterze wydziału) stoisko, mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi na rzecz ochrony ssaków morskich oraz tematyką i wynikami projektów badawczych, które wykonywano w ciągu ostatnich lat.

Nie zabrakło także prezentacji możliwości rozwoju poza programem studiów, takich jak: program Tutoring na WOIG, oferta wydziałowych przedmiotów w j. angielskim, projekt stażowy oraz działalność Studenckich Kół Naukowych.

Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia rzeczywiście wpłyną na obranie optymalnej drogi kariery naukowej wśród naszych studentów – przyszłych absolwentów – i zaowocują wzmocnieniem grona naukowców w skali kraju.

Relacja z wydarzenia również na stronie https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/70257/otwarty_dzien_informacyjno-adaptacyjny_ioug_-_relacja_fotograficzna

 

Oprac. Michał Bała