Wieczorem w dniu 9.01.2015 r. Stacja Morska IOUG otrzymała zawiadomienie o martwym morświnie znalezionym na 169 kilometrze wybrzeża, niedaleko miejscowości Stilo, spoczywającym około pół kilometra od wejścia na plażę w stronę Władysławowa.

Zgłoszenie nadeszło od pracownika Instytutu Morskiego w Gdańsku, Pana Piotra Westpha, który prowadził w tym rejonie monitoring strefy brzegowej. Zawiadomiony Błękitny Patrol WWF który udał się w to miejsce, nic jednak nie znalazł. Być może sztormowe fale zmyły zwłoki do Bałtyku.

Miejsce obserwacji zwłok

Dużym zaskoczeniem był rozmiar opisanego martwego osobnika. Zwłoki mierzyły ponoć zaledwie nieco ponad 50 cm. Tak małych rozmiarów nie są nawet noworodki morświnów. Zwierze tej długości nie mogło być jeszcze zdolne do życia w morzu.

Mógł być to zatem efekt przedwczesnego porodu (poronienia), lub rozcięcia powłok brzusznych ciężarnej samicy, pochodzącej np. z przyłowu.

Przesłana dokumentacja zdjęciowa wyraźnie sugeruje że ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu.

Każdy przypadek znalezienia, przyłowu lub obserwacji morświna powinien być zgłoszony, można to zrobić za pomocą alarmowego numeru telefonu Stacji Morskiej IOUG: 601 88 99 40.

 

MB