W dniu 13 lutego br. Stacja Morska gościła przedstawicieli rady nadzorczej i pracowników WWF Polska i WWF Kenia. Podczas spotkania placówka nasza miała okazję zaprezentować działalność badawczą i edukacyjną prowadzoną na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego, m.in. w ramach wieloletnich wspólnych z WWF Polska projektów. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się także z infrastrukturą edukacyjno-ekspozycyjną Stacji Morskiej podczas zwiedzania Domu Morświna i oglądania treningu medycznego fok szarych.

Dzień wcześniej uczestnicy spotkania odwiedzili rezerwat ,,Mewia Łacha” w ujściu Przekopu Wisły, gdzie mieli okazję obserwować jedyną polską ostoję fok, miejsce monitorowane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Gdańskiego i WWF (projekt pn. ,,Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”). Podpływając w okolice łach, łodzią specjalnie przystosowaną do takich rejsów, z zachowaniem bezpiecznej dla zwierząt odległości – udało się zaobserwować około 30 fok szarych, kilkanaście kaczek morskich różnych gatunków i przeszło 200 alek.

Mamy nadzieję że prezentacja na forum międzynarodowym realizowanych lokalnie działań na rzecz ochrony morskiej przyrody zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami.

Oprac. Michał Bała