12 lutego minęły dwa lata od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry – założyciela Stacji Morskiej, jej długoletniego kierownika, mentora kilku pokoleń oceanografów i przyrodników. Ideały Profesora pozostały jednak nadal żywe, a założona przez Niego placówka wciąż realizuje powierzone jej zadania, prowadząc badania ryb i ssaków morskich, działając na rzecz ochrony siedlisk i gatunków oraz kontynuując morską edukację przyrodniczą.

Dla upamiętnienia Profesora spotkaliśmy się w gronie załogi Stacji Morskiej, najbliższej rodziny Profesora, wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska oraz przyjaciół pod pomnikiem morświna na gdyńskim Skwerze Kościuszki. To szczególne miejsce ma przypominać o wciąż trudnym żywocie bałtyckich morświnów. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie kojarzone także z samym Profesorem – orędownikiem ochrony tych jedynych bałtyckich waleni.

Tak jak w zeszłym roku w dniu pierwszej rocznicy śmierci Profesora umieściliśmy na pomniku symboliczną tabliczkę z dedykacją od załogi Stacji Morskiej, upamiętniającą wkład Profesora w badania, edukację i ochronę morświnów. Liczymy, że kiedyś, przy wsparciu władz miasta Gdyni, tabliczka stanie się integralnym elementem pomnika morświna, upamiętniając działania na rzecz ochrony morskiej przyrody zasłużonego gdynianina, jakim był Profesor Krzysztof Skóra.

Oprac. Michał Bała