W dniach 21-22.03.2014r. W Stacji Morskiej IOUG odbyły się międzynarodowe warsztaty 18 grupy roboczej BMB – Shallow Water Fish Ecology.

BMP – ,,Baltic Marine Biologist” to międzynarodowa pozarządowa organizacja zrzeszająca naukowców z wielu nadbałtyckich krajów: Niemiec, Polski, Szwecji, Dani, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, a także Ukrainy Białorusi.

BMB stara się reaktywować swoją działalność, która zapoczątkowano pod koniec lat 60-tych, XX w. Do głównych zadań BMB należą ułatwienie kontaktów pomiędzy środowiskiem biologów skupionych wokół basenu Bałtyku, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy naukowej na temat biologii obszaru Morza Bałtyckiego, ułatwienie młodym naukowcom kontaktów z gronami eksperckimi.

Naukowa społeczność BMB stanowi wsparcie w rozpatrywaniu problemów Morza Bałtyckiego w kooperacji z ekspertami Międzynarodowej Rady Badań Morza ICES i Komisji Helsińskiej – HELCOM.

W warsztatach w SMIOUG wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec i Rosji. Całości przewodził prof. Helmut Winkler z Uniwersytetu w Rostocku. Uczestnicy wysłuchali kilku referatów dedykowanych tematyce gatunków obcych (zwłaszcza karasia srebrzystego i babki byczej), ochronie i różnorodności unikatowych habitatów ichtiofauny w Zatoce Fińskiej, a także dotyczących najnowszych wyników badań nad bałtyckimi anadromicznymi rybami śledziowatymi: parposzem i alozą. Dyskutowano także o badaniach stad ryb gatunków niekomercyjnych a szczególnie chronionych.

Następne warsztaty, w Niemczech, za rok.

 

Opracowanie: Michał Bała
Foto: K.E Skóra