W dniu 15 maja 2018 Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG otrzymała informację o martwym morświnie wyrzuconym przez fale na morski brzeg na wysokości Gdyni – Orłowa.

Zwierzę było już w postępującym stanie rozkładu zwłok – na ciele nie było już praktycznie skóry. Morświn był samcem o długości 140 cm. Jego ciało zostało przewiezione do Helskiej placówki i zdeponowane w mroźni. Będzie przedmiotem badań w przyszłości.

 

SMIOUG