Koniec czerwca 2018 obfitował w zgłoszenia dotyczące znalezionych na polskim wybrzeżu martwych ssaków morskich. Dotyczyły one głównie fok [zobacz http://www.fokarium.pl/obserwacjefok/obserwacjefok.htm] , jednak zła passa nie ominęła także bałtyckich morświnów. Pomiędzy 22 a 26 czerwca znaleziono aż 6 martwych osobników. Większość zgłoszeń dotyczyła Pomorza Zachodniego. Jeden morświn został znaleziony po ,,odmorskiej” stronie Półwyspu Helskiego, na wysokości Juraty (poglądowa mapka poniżej). Wszystkie ciała znajdowały się w postępującym lub zaawansowanym stanie rozkładu, czemu sprzyjała wysoka temperatura. Ich znalezienie na polskim wybrzeżu było pośrednio efektem wiatrów wiejących z kierunków północnych.

Przedstawiamy w niniejszej wiadomości zostawienie martwych morświnów z okresu końca czerwca 2018 r. wraz z krótką charakterystyka każdego z raportów.

22.06.2018 r. – Łazy: Zwłoki morświna w bardzo zaawansowanym stopniu rozkładu i daleko posuniętej dekompozycji ciała. Brak płetwy ogonowej, uwidocznione elementy szkieletu. Zwierze było samicą. Długość zwłok 115 cm.

22.06.2018 r. – Dąbki: Martwy morświn w postępującym stopniu rozkładu. Samiec o długości 142 cm. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej im. Prof Krzysztofa Skóry IOUG w Helu i zdeponowano w mroźni, celem przeprowadzania badań w przyszłości.

24.06.2018 r. – Łukęcin: Martwy morświn w postępującym stopniu rozkładu. Zachowały się jeszcze fragmenty skóry. Na ciele ślady żerowania ptaków. Młody samiec o długości 127 cm. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej im. Prof Krzysztofa Skóry IOUG w Helu i zdeponowano w mroźni celem przeprowadzania badań w przyszłości.

26.06.2018 r. – Gąski: Martwa samica morświna o długości ciała 140 cm. Bardzo zaawansowany stan rozkładu zwłok, częściowa dekompozycja ciała, widoczne fragmenty szkieletu.

26.06.2018 r. – Jurata: Martwy morświn w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu zwłok. Ciało w dekompozycji przedniej części – widoczna czaszka. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej im. Prof Krzysztofa Skóry IOUG w Helu i zdeponowano w mroźni celem przeprowadzania badań w przyszłości.

26.06.2018 r. – Mielno: Martwy bardzo młody morświn, samczyk o długości zaledwie 77 cm. Najmniejszy jak do tej pory odnotowany osobnik znaleziony na naszym wybrzeżu. Przy ciele resztka pępowiny, niewykształcone w pełni zęby. Noworodek lub poroniony płód. Stan rozkładu postępujący (ale jeszcze nie zaawansowany). Zachowana skóra na połowie ciała. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej im. Prof Krzysztofa Skóry IOUG w Helu i zdeponowano w mroźni celem przeprowadzania badań w przyszłości.

Każda informacja o obserwacji, przypadkach przyłowu czy znalezienia martwych morświnów na brzegu jest dla naukowców bardzo ważna. Pozwala ocenić m.in skalę śmiertelności tych krytycznie zagrożonych w naszym morzu ssaków. Dlatego też prosimy o zgłaszanie takich informacji pod naszym alarmowym numerem telefonu: 601 88 99 40.

Stacja Morska in. Prof. Krzysztofa Skóry IOUG bardzo dziękuję wszystkim informatorom którzy powiadomili nas o znalezieniu martwych morświnów i wolontariuszom Błękitnego Patrolu WWF, którzy zabezpieczyli znaleziska.

Bardzo niepokojący jest fakt, że bałtycka populacja morświnów straciła sześciu przedstawicieli w tak krótkim czasie…

SMIOUG