13 lipca 2018 r., na plaży w Mechelinkach znaleziono ciało młodego morświna. Zwłoki ssaka o długości zaledwie 115 cm znajdowały się w stanie postępującego rozkładu. Przybyły na miejsce pracownik Stacji Morskiej, zauważył iż wygląd spodniej strony ciała sugeruje, że powłoki brzuszne morświna mogły zostać rozcięte. Czy mamy tu do czynienia ze świadomym działaniem na szkodę chronionego gatunku? A może ktoś chciał ukryć w ten sposób fakt przyłowu morświna? Nie wiadomo. O sprawie została powiadomiona policja.

Morświny podlegają ścisłej ochronie gatunkowej, zabrania się m.in ich umyślnego, zabijania i płoszenia. Prosimy aby każdy przypadek obserwacji, znalezienia czy przypadkowego złowienia morświna zgłaszać do naszej placówki za pośrednictwem alarmowego numeru telefonu: 601 88 99 40.

SMIOUG

foto: Arch. SMIOUG