10 września 2018 w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się jubileuszowa konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do strategicznych zadań funduszu należą – walka z zanieczyszczeniami powietrza, wsparcie inwestycji w zakresie oczyszczania wód i modernizacji gospodarki wodno – ściekowej, tworzenie ,,zielonych miejsc pracy” (związanych z nauczaniem, realizacją działań ochronnych gatunków i siedlisk) oraz finansowanie badań naukowych i pro-przyrodniczej edukacji.

Od wielu lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku współpracuje ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry. Flagowym działaniem, realizowanym dzięki wsparciu gdańskiego Funduszu od roku 2000, jest projekt edukacyjny pn. „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie”. Działa on w oparciu o program ekologii morza, na wzór oraz na bazie doświadczeń tzw. „zielonych szkół”. Prowadzony przez helską placówkę wraz z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i projekt funkcjonuje w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturę edukacyjną placówki i. Jest on skierowany głównie do dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce, lecz wśród jego odbiorców znajdują się również dzieci w wieku przedszkolnym, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz studenci.

Dzięki efektywnej współpracy z WFOŚiGW projekt ewoluował i rozwijał się, obejmując zasięgiem coraz większe grono odbiorców. W roku 2016 w zajęciach wzięło udział – 7428 uczniów. Początkowo stacjonarny program zajęć w Błękitnej Szkole rozbudowano o zajęcia wyjazdowe.

Dzięki dotacjom do ich realizacji zakupiono niewielki samochód i pokryto roczne koszty paliwa. Doposażono również zaplecze edukacyjne Błękitnej Szkoły zakupując nowoczesne monitory TV oraz uzupełniając istniejące wystawy.

Współpraca pomiędzy Stacją Morską i WFOŚiGW przebiega na wielu płaszczyznach

Przez 18 lat istnienia projektu „Błękitna Szkoła” w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło w sumie ponad 80 tysięcy uczniów. Od marca 2016 roku Błękitna Szkoła funkcjonuje w ramach nowego projektu pn. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”. Projekt, który będzie realizowany do końca roku 2018, jest dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach tego projektu, działania edukacyjne, zostały poszerzone o letnie kursy pn. „Ichtiologia Morza” oraz realizację jednodniowych kampanii edukacyjno-informacyjnych w postaci obchodów corocznych świąt przyrodniczych takich, jak „Dzień Ryby w Helu” czy „Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna”, wcześniej finansowanych z innych środków.

Fundusz wspiera m.in. projekt ,,Restytucja foki szarej na obszarze południowego Bałtyku”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera także projekt ,,Błękitna wioska” przekazując środki finansowe na rozbudowę infrastruktury edukacyjno – ekspozycyjnej Stacji Morskiej. Ostatnim efektem współpracy na tym poziomie było otwarcie nowej hali seminaryjno – konferencyjnej, wewnątrz której znajduje się szkielet wieloryba, którego przygotowanie także zostało wsparte przez gdański Fundusz.
Współpraca z WFOŚiGW to nie tylko działania edukacyjne, ale także środowiskowe i ekosystemowe. Od lat Stacja Morska otrzymuje wsparcie dla realizacji projektu ,,Restytucja foki szarej na obszarze południowego Bałtyku”, co umożliwia m.in. zakup nadajników satelitarnych dla wypuszczanych młodych fok szarych.

Projektem realizowanym w całości dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW był także nastawiony na ochronę czynną i poznanie struktury ichtiofauny projekt pn. „Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica”.

Laureaci nagród przyznanych przez WFOŚiGW z okazji 25-lecia Funduszu

Współpraca obydwu instytucji przebiega wielowymiarowo i owocnie. Nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie pomysły i plany inicjowane przez helską placówkę. Z okazji 25 – lecia WFOŚiGW w Gdańsku Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry otrzymała Nagrodę Specjalną za wybitny dorobek naukowo – badawczy, przyczyniający się do ochrony walorów Morza Bałtyckiego i wkład w działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
Jest to druga nagroda przyznana przez WFOŚiGW w Gdańsku, która trafiła do helskiej placówki. Wcześniejszą – Nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia dla ochrony środowiska Województwa Pomorskiego otrzymał w 2003 r . jej założyciel i ówczesny Kierownik Profesor Krzysztof E. Skóra.

Nagrodę odebrała kierownik Stacji dr Iwona Pawliczka vel Pawlik. Nagroda dla organizacji pozarządowej powędrowała do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, odebrał ją dyrektor ks. Janusz Steć. Osobowością proekologiczną została Grażyna Sadowska z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Nagrodę dla proekologicznego dziennikarza odebrał redaktor Włodzimierz Raszkiewicz z Radia Gdańsk.

Mamy nadzieję że wspólne działania obu instytucji będą kontynuowane na rzecz dobra bałtyckiej przyrody i pro-ekologicznej edukacji społecznej.

Polecamy także relację z jubileuszu na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/mamy-25-lat

 

 

 

SMIOUG

Foto: Anna Raczkowska, Archiwum Stacji Morskiej