Po odnotowaniu 12 martwych morświnów u polskich brzegów, żywiliśmy nadzieję że limit śmierci dla tych ssaków w bieżącym roku został już wyczerpany. Niestety, w ciągu zaledwie 2 dni; 3-4 października znaleziono 3 kolejne ciała. Tym samym liczba martwych morświnów, odnotowanych w tym roku w granicach Polskich Obszarów Morskich wzrosła do 15 osobników.

Poniżej przedstawiamy kolejno każdy tych przypadków:

3.10.2018 r. – Rowy: martwy morświn, samiec, osobnik dorosły o długości 156 cm. Zaawansowany stan rozkładu zwłok. Okaz został przewieziony do Stacji Morskiej im.prof. Krzysztofa Skóry IOUG w Helu.

4.10.2018 r. – Dąbki, okolice ujścia kanału łączącego Jezioro Bukowo z morzem: martwy morświn, samiec, osobnik młody o długości ok. 120 cm. Zaawansowany stan rozkładu zwłok. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej.

4.10.2018 r. – Poddąbie: martwy morświn, osobnik młody o długości 121 cm, samica. Zaawansowany stan rozkładu zwłok. Okaz przewieziono do Stacji Morskiej.

Stacja Morska bardzo dziękuje informatorom którzy zawiadomili o fakcie znalezienia martwych morświnów i wolontariuszom Błękitnego Patrolu WWF za zabezpieczenie morświnów i dokładne wskazanie. raporty o znalezieniu martwych morświnów są rodzajem ważnych danych naukowych. Pozwalają na oszacowanie skali śmiertelności, a czasami także na określenie przyczyn śmierci i zagrożeń dla gatunku.

Michał Bała