Miasto Hel od wielu lat kojarzy się z fokami, głównie ze względu na działalność naszej placówki i funkcjonowanie fokarium, gdzie każdy może zobaczyć tutejsze stado rezydentalne. O widok dzikiej foki, zwłaszcza w sezonie letnim, raczej trudno, choć i to się zdarza.

Foki żyjące na wolności łatwiej spotkać tutaj w ciągu sezonu zimowego. Od kilku lat, co jakiś czas pojedyncze osobniki obserwowane są w zewnętrznym basenie portu rybackiego vis-à-vis budynku przedsiębiorstwa Koga Maris.

W tym sezonie zimowym ssaki te zaczęły się pojawiać od końca listopada 2018 r. na początku odnotowano obecność jednego osobnika, w połowie grudnia pojawiła się druga foka. 23.01 po raz pierwszy zaobserwowano trzy osobniki. Zaś ostatniego dnia stycznia po raz pierwszy zauważono cztery foki.

Nie zawsze zwierzęta widywane są jednocześnie, czasami zdarza się, że pojawia się tylko jedna foka. Regularność obserwacji wskazuje, że ssaki te cały czas przebywają w okolicy portu. Obserwacje portowych fok dokumentuje i relacjonuje pracownik Stacji Morskiej i wolontariusz „Błękitnego Patrolu WWF”, Jarosław Jankowski: „Foki pływają w całym basenie, w różnych jego częściach. Godziny ich obserwacji w porcie to godziny poranne (8 – 9), a także popołudniowe (15 – 16). Pojedynczego osobnika zdarzało mi się widzieć również około południa. Ze względu na wcześnie zapadający zmierzch trudno powiedzieć, czy pozostają w porcie dłużej. Nie mam także sygnałów, czy tutaj nocują. Zwierzęta z zainteresowaniem spoglądają na cumujące kutry oraz na wpływające do portu jednostki. Z tego co zauważyłem, nikt ich nie dokarmia. Foki zgodnie pływają w towarzystwie mew, nurogęsi i lodówek.”

Nie ma pewności co do płci zwierząt, choć w przypadku dwóch z nich wiele cech wskazuje, że są to samce. Nie wiadomo, jaki jest główny powód obecności fok w helskim porcie, może liczą one na łatwy posiłek w postaci śledzi i szprotów oraz resztek ryb, które mogą dostawać się do wody w trakcie wyładunku. Porty morskie to także miejsca zimowania niektórych gatunków ryb. Takie koncentracje pokarmu mogą być dla morskich ssaków atrakcyjne.

Sygnały o obecności kilku fok w portowych wodach dostajemy także z Darłowa i Kołobrzegu. Dotyczą one okresu od późnej jesieni do przedwiośnia. W tamtych rejonach udało się udokumentować żerowanie fok na rybach karpiowatych.

Orientacyjna mapa z zaznaczonymi miejscami obserwacji fok

Cieszy fakt, że (wg relacji świadków) obecność tych ssaków w portach odbierana jest pozytywnie, nie napotkano ostatnio przejawów wrogości czy niechęci wobec nich.
Prosimy o poszanowanie obecności tych chronionych zwierząt i zgłaszanie przypadków ich obserwacji. Telefon Stacji Morskiej – 601 88 99 40, e-mail: hel@ug.edu.pl
 

 

 

 

oprac. Michał Bała i Jarosław Jankowski