Przygotuj świąteczną ozdobę i daj drugie życie plastikowym odpadom. W ten sposób zrobisz najpiękniejszy prezent przyrodzie Bałtyku – zachęca Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, ogłaszając specjalny przedświąteczny konkurs. Do wykonywania ozdób świątecznych zachęca również poza konkursem.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie ozdoby choinkowej z wtórnie wykorzystanych tworzyw sztucznych, przedstawiającej motyw dowolnie wybranych organizmów morskich zamieszkujących Bałtyk. Takim organizmem może być foka czy morświn, śledź czy popularna meduza, ale też mniej znani mieszkańcy morza. Wszystko zależy od autora ozdoby – wystarczy tylko dać się ponieść wyobraźni!

Zachęcamy do udziału w konkursie nie tylko szkoły, ale i całe rodziny – mówi Monika Selin ze Stacji Morskiej – W ten sposób chcemy uwrażliwić jak największą liczbę młodych osób na problem związany z plastikowymi odpadami i zanieczyszczenie nimi mórz i oceanów. Chemy także zachęcić do ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych i ponownego ich wykorzystania. W okresie Świąt Bożego Narodzenia plastikowe odpady mogą – zamiast do śmietnika – trafić w atrakcyjnej formie na choinkę w naszym fokarium.

Termin nadsyłania  wykonanych ozdób upływa 10.12.. Liczy się data  dotarcia ozdoby do Stacji Morskiej. Ozdoby będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  6 – 10 lat, 11 – 14 lat oraz 15 – 18 lat. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, dostępne tutaj.

Stacja Morska zachęca również osoby powyżej 18 roku życia do nadsyłania wykonanych własnoręcznie ozdób  poza konkursem . Wszystkie ozdoby znajdą się   na świątecznym drzewku w fokarium Stacji, a jego zdjęcie zostanie umieszczone na profilu facebookowym fokarium.

Organizatorami konkursu są Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  oraz Grupa LOTOS S.A.