12 maja 2017 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowego budynku Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG – hali seminaryjno – konferencyjnej. W ten sposób został zrealizowany kolejny element Błękitnej Wioski wchodzący w skład infrastruktury Stacji Morskiej, którego inicjatorem był prof. Krzysztof Skóra. W obiekcie, oprócz sali seminaryjnej mogącej pomieścić 100 osób, znajduje się również sala dydaktyczno – laboratoryjna, wyposażona w specjalistyczne stoły do analiz materiału biologicznego. Budynek posiada systemy automatycznego sterowania i audiowizualne środki przekazu. Hala to uzupełnienie zaplecza dla edukacji akademickiej i „Błękitnej Szkoły”, projektu edukacyjnego, prowadzonego w Stacji Morskiej od 2000 roku. Standardy nowoczesnej edukacji i coraz większa liczba chętnych na zajęcia sprawiły, że obecna infrastruktura edukacyjna stała się niewystarczająca. Hala będzie także wynajmowana podmiotom zewnętrznym, np. do organizacji i prowadzenia konferencji naukowych.

Budynek ma spełniać funkcje nie tylko edukacyjne i badawcze, ale również pro-turystyczne. Przeszklona elewacja umożliwia bowiem turystom i spacerowiczom przyglądanie się z zewnątrz zajęciom prowadzonym w laboratorium. Unikatową atrakcją jest eksponowany wewnątrz i widoczny od strony Zatoki Puckiej, podwieszony pod sufitem hali szkielet wala butelkonosego. Specjalne wieczorne doświetlenie umożliwia oglądanie eksponatu również nocą. Projekt został w głównej mierze sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, część kosztów pokrył Uniwersytet Gdański. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2015r. Samo planowanie inwestycji miało miejsce dużo wcześniej – już w roku 2005 przy wsparciu władz miasta, kiedy to część terenów w Helu, będących obecnie własnością Uniwersytetu Gdańskiego, została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały Rady Miasta Helu.

Uroczystego otwarcia nowego budynku dokonali: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzy Gwizdała, profesor UG; Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG; Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Pani Danuta Grodzicka – Kozak oraz Burmistrz Helu dr Klemens Adam Kohnke. Podczas przemówień władz uczelni i Instytutu Oceanografii przybliżono kolejne etapy działań, które doprowadziły do powstania nowej hali. Wspomniano także Profesora Krzysztofa Skórę, jego plany oraz zaangażowanie w rozwój helskiej placówki, a tym samym uczelni. Złożono podziękowania instytucjom finansującym i wspierającym projekt Błękitna Wioska.

Po symbolicznym oddaniu cumy otwierającym budynek zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z wyglądem i funkcjonalnością wnętrza nowej hali oraz wysłuchać prelekcji dr Iwony Pawliczki vel Pawlik, obecnej kierownik Stacji Morskiej , na temat historii placówki , wygłoszonej z okazji przypadającej w bieżącym roku 40. rocznicy jej działalności. . W kolejnej części uroczystości Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył zasłużonym dla uczelni osobom Brązowe Medale Uniwersytetu Gdańskiego BENE MERITO ET MERENTI „za długoletnią i pełną zaangażowania działalność na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego”. Wśród nagrodzonych znaleźli się dr hab. Natalia Gorska, prof. UG – Dyrektor Instytutu Oceanografii w latach 2012-2016, Burmistrz Miasta Helu dr Klemens Adam Kohnke, zastępca Burmistrza Miasta Helu Jarosław Pałkowski oraz kierownik Stacji Morskiej dr Iwona Pawliczka vel Pawlik.

Podczas uroczystości swoje pamiątkowe medale wręczyło także stowarzyszenie ,,Przyjaciele Helu”, którego inicjatorem powstania był Profesor Krzysztof E. Skóra. Prezes stowarzyszenia Mirosław Kuklik oraz członek zarządu stowarzyszenia Wojciech Waśkowski uhonorowali w ten sposób osoby które zasłużyły się podczas długoletniej współpracy stowarzyszenia i Stacji Morskiej. Na końcu oficjalnej części uroczystości sekretarz Miasta Gdyni, Pan Jerzy Zając odczytał list Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, zawierający podziękowania dla Stacji Morskiej, Miasta Hel i Uniwersytetu Gdańskiego za wieloletnią owocną współpracę na wielu płaszczyznach.

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry dziękuje wszystkim którzy wspierają ją i wspólnie z jej załogą realizują wiele inicjatyw. Dzięki temu wsparciu od 40 lat możemy badać, edukować i chronić Morze Bałtyckie.

SMIOUG