Ogólne zasady kursów 1- lub 2-dniowych:

 • Oferta dla grup planujących 1- lub 2-dniowy pobyt na Półwyspie Helskim.
 • Grupa powinna liczyć do 32 uczniów plus opiekunowie.
 • Zajęcia organizowane i prowadzone są dla grup wiekowych:
  • Szkoła podstawowa – klasa VI
  • Gimnazjum
  • Szkoła średnia
 • Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne

Kursy 1-dniowe

 • Zajęcia trwają od 9:30 do 14:00.
 • Składają się one z część teoretycznej w postaci wykładów oraz z zajęć praktycznych w terenie.

W zależności od tematu jest to zaciąg włokiem, wędrówka na Helski Cypel połączona ze zbieraniem i segregacją odpadów, rejs edukacyjny po wodach Bałtyku, wyjście do portu lub na Małą Plażę.


Kursy 2-dniowe

 • Czas trwania kursu to 2 x (9:30-14:00).
 • Jest to program kursu  jednodniowego z dodatkowymi wykładami i zajęciami w terenie.

Na zajęciach kursowych należy pamiętać o obuwiu odpowiednim do wyjścia w teren!


Przykładowy rozkład zajęć w Stacji Morskiej UG w Helu (kurs – 1 dniowy):

 • wykłady na wybrane tematy,
 • zbiór materiału biologicznego (zaciąg) i jego analiza,
 • pomiar właściwości wody morskiej i pobór prób w terenie podczas rejsu statkiem
 • oglądanie karmienia fok,
 • zwiedzanie muzeum fokarium.
 • zwiedzanie ,,Domu morświna”

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia terenowe odbywają się na tzw. “Małej Plaży” w okolicy fokarium lub na “Dużej Plaży” od strony otwartego morza,
 • zakres i tematyka zajęć terenowych zależą od pory roku i aktualnego stanu morza,
 • całość zajęć urozmaicona jest prezentacjami multimedialnymi, filmami oraz eksponatami muzealnymi,
 • miłym zakończeniem każdego rodzaju zajęć jest wizyta w fokarium oraz zwiedzanie wystawy muzealnej poświęconej ssakom morskim.

Godziny 11:00 i 14:00 (a także 12:30 i 16:30 w sezonie letnim) to czas, kiedy można obserwować karmienie fok.