Ogólne warunki:

  • oferta dla grup planujących 1-dniowy pobyt w Helu,
  • zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne
  • grupa powinna liczyć od 15 do 32 osób.

W programie:

  • lekcja na wybrany temat (2 x 45 minut),
  • oglądanie eksponatów i okazów fauny Bałtyku,
  • wizyta w fokarium.