1. Najsłodsze morze świata – charakterystyka morza wyjątkowego w skali świata, historia geologiczna i procesy zachodzące w Bałtyku.
 2. Dlaczego giną bałtyckie gatunki fauny i flory?  – ekologiczne problemy naszego morza, przyczyny degradacji siedlisk i gatunków, wpływ człowieka na zasoby środowiska Bałtyku.
 3. Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska – świat roślin i zwierząt wód słonawych, ich cechy  i adaptacja do życia  w morzu.
 4. Ryby Bałtyku – omówienie cech, zachowań i trybu życia przedstawicieli ichtiofauny bałtyckiej, w tym także rzadkich i obcych gatunków ryb.
 5. Morświny, delfiny i inne walenie w Bałtyku – ssaki w naszym morzu, biologia, zachowanie, przyczyny zagrożeń i sposoby ich ochrony.
 6. Bałtyckie foki – gatunki fok, dzieje historyczne i znaczenie użytkowe fok, focze zachowania, zagrożenia i metody ochrony.
 7. Ptaki nadmorskie – bogactwo awifauny przybrzeżnej, przystosowania do życia w sąsiedztwie morza i różnice międzygatunkowe.
 8. Czy bursztyn to kamień? – wyjaśnia tajemnice, które skrywa w sobie bursztyn, jego historię, formy życia, jakie w nim przetrwały i zastosowanie.
 9. Dlaczego ginie Półwysep Helski? – naturalne procesy dynamiki brzegowej, zagrożenia ze strony morza, potrzeby i metody ochrony brzegu.
 10. Zanieczyszczenia w środowisku morskim – przyczyny i skutki zanieczyszczenia mórz i oceanów ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.
 11. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego – wyjaśnia jak powstaje eutrofizacja oraz jakie może przynieść skutki dla środowiska morskiego.
 12. Jak zostać oceanografem? – kim jest oceanograf, czym się zajmuje, jego rola i perspektywy zatrudnienia.