Pomimo stałego wzrostu pro-przyrodniczej świadomości i wiedzy o morzu, dla wielu Polaków wizerunek morświna jest nadal nieznany. Tymczasem bałtyckie zasoby tego gatunku są skrajnie zagrożone wyginięciem. Zostało ich prawdopodobnie około setki. W naszym morzu widzieli je nieliczni.

,,Morświnarium” to planowany element projektu pn. „Błękitna Wioska” – nowej infrastruktury edukacyjno-naukowej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przyszłe miejsce ekspozycji tych zwierząt i badań ich biologii. Miejsce, gdzie każdy, na żywo będzie mógł zapoznać się z bałtyckimi kuzynami oceanicznych delfinów i wielorybów.

By mogło morświnarium powstać, należy wpierw je zaprojektować. Która z architektonicznych koncepcji przekona finansowe źródła do stosownych dotacji jeszcze nie wiadomo. Właśnie powstała świeża i ciekawa jego wersja. Projekt wykonywany został pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz, zaś jego autorką jest mgr inż. arch. Anna Pawłowska.

Nowoczesny i innowacyjny projekt architektoniczny został obroniony jako praca dyplomowa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorka za namową naszej placówki zaprojektowała obiekty morświnarium lokując je na obszarze południowego nabrzeża nieczynnego portu wojennego, tuż przy terenie Błękitnej Wioski. Taki sposób budowy może pociągnąć za sobą mniejsze koszta realizacyjne od pierwotnie zakładanej koncepcji atolu. Przyczyni się także do renowacji i nowego zagospodarowania nieużywanego i zniszczonego obecnie pirsu, umożliwi rewitalizację zniszczonych terenów dawnego portu.

Zwiedzający helską placówkę turyści będą mogli oglądać morświny w niemal naturalnym środowisku, a także przyjrzeć się pracy naukowców przy codziennej opiece nad tymi waleniami i podczas realizacji projektów badawczych. Ma to kapitalne znaczenie dla upowszechniania roli i celów nauki oraz wzmacniania społecznego wsparcia dla ochrony naturalnego środowiska.

Tego rodzaju naukowo-ekspozycyjne obiekty na całym świecie niezwykle mocno wspomagają pro-turystyczną pozycję regionów ich lokalizacji. Większa liczba turystów odwiedzających półwyspowe atrakcje, szczególnie poza sezonem letnim, może przynieść znaczące dodatkowe dochody wielu mieszkańcom tego regionu.

Poniżej, na udostępnionych nam rycinach, przedstawiamy wielce inspirujący wyobraźnię projekt jaki stworzyła Pani mgr inż. arch. Anna Pawłowska.

Tekst: Krzysztof E. Skóra, Michał Bała
Rysunki: Anna Pawłowska
Więcej o rozwoju koncepcji helskiego morświnarium przeczytasz, klikając poniższy link: MORSWINARIUM [kliknij]

Wiedzę o morświnach znajdziesz tutaj: www.morswin.pl