Rekrutację na kolejne praktyki wakacyjne rozpoczniemy w marcu 2023 roku

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu przyjmuje na praktyki zawodowe pełnoletnich uczniów i studentów.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki zawodowe proszone są o:

  • uważne zapoznanie się i akceptację zasad organizacji praktyk zawodowych w Stacji Morskiej,
  • podpisanie i przesłanie zgłoszenia na praktykę wraz z propozycją programu praktyki obowiązującego w uczelni macierzystej,
  • po akceptacji zgłoszenia przez Stację Morską, przesłanie porozumienia ws. prowadzenia praktyk zawodowych (na druku UG) podpisanego przez przedstawiciela uczelni macierzystej,
  • najpóźniej w dniu przyjazdu przekazanie skierowania na praktykę zawodową z uczelni macierzystej i potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas praktyk.

Do pobrania:

  1. Zasady organizacji praktyk zawodowych w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i klauzula informacyjna RODO
  2. Formularz zgłoszenia na praktykę
  3. Druk porozumienia ws. prowadzenia praktyk zawodowych

 

Kontakt w sprawie praktyk:
mgr inż. Bartłomiej Arciszewski
e-mail: bartlomiej.arciszewski@ug.edu.pl
tel. 58-675-08-36

Adres do korespondencji:
Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
z dopiskiem „Praktyka”