W dniu 20.06.2014r. na plaży w Międzywodziu znaleziono martwego morświna. Okaz został zabezpieczony przez Błękitny Patrol WWF i będzie przewieziony do Stacji Morskiej IOUG w Helu.

Był to młody około roczny osobnik, samiec o długości zaledwie jednego metra. Ciało zwierzęcia znajdowało się w stanie postępującego rozkładu.

Jest to trzecia potwierdzona obserwacja morświnów w tym roku. Wcześniejsze dotyczyły młodego osobnika z przyłowu [kliknij link] i obserwacji żywego ssaka [kliknij link]. Dwa ostatnie raporty odnoszą się do morświnów odnotowanych w granicach i w sąsiedztwie wód Zatoki Pomorskiej.

Teren tego akwenu jest zaliczany do obszarów ochrony gatunków i siedlisk europejskiej sieci NATURA 2000, jako areał szczególnie ważny m.in. dla morświna.

Aktualnie trwają prace nad tworzeniem planów ochrony dla tego obszaru. Do Ministerstwa Środowiska trafił natomiast pod koniec 2012 roku ,,Program ochrony morświna”. Dokument czeka na implementację prawną i wdrożenie zalecanych działań ochrony. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ – kliknij.

Bałtyckie morświny maja tymczasem coraz mniej czasu, mimo że zostało ich niewiele dalej giną… ich sytuacja w naszym morzu nie ulega poprawie.

 

Tekst: Michał Bała,
Foto: Rafał Mackiewicz