W godzinach porannych 11 lipca 2014r. Stacja Morska otrzymała zgłoszenie o znalezieniu martwego morświna na brzegu Zatoki Puckiej w rejonie Oksywia w Gdyni. Ciało ssaka znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu, zostało ono zabezpieczone i przewiezione do helskiej placówki. Długość znalezionego osobnika to 147 cm, zwierze było samcem. Zanim zwłoki morświna zostały wyrzucone przez morskie fale na brzeg musiały dość długo dryfować.

Zważywszy na dużą ilość turystów w rejonach nadmorskich podczas lata zachęcamy do obserwacji tafli wody i gorąco apelujemy o zgłaszanie każdego przypadku zaobserwowania morświna lub znalezienia martwego osobnika. Aby ocalić te rzadkie zwierzęta potrzeba jak najwięcej rzetelnych informacji. Dane z obserwacji są dla naukowców bardzo ważne, pomagają uzupełniać wiedzę odnośnie miejsc występowania tych ssaków.

Telefon alarmowy Stacji Morskiej: 601 88 99 40.

To trzeci martwy morświn odnotowany w bieżącym roku. Ostatni podobny przypadek miał miejsce w Międzywodziu pod koniec czerwca – kliknij link.

 

M.B