Praca zespołu doświadczalnych basenów (fokarium) i akwariów hodowlanych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oparta jest o wykorzystanie naturalnej wody morskiej. Zasilanie obiegu odbywa się za pomocą ujęcia brzegowego znajdującego się po zewnętrznej stronie pirsu portu rybackiego. Centralnym elementem są dwa zespoły pompowe, sięgające na głębokości 2 metrów od powierzchni wody, w wygrodzonej stalowymi ściankami Larsena studni. Rolę wstępnego filtra pełni uzupełniony geo-włókniną otaczający studnię kamienny narzut. Zbudowana w pod koniec lat dziewięćdziesiątych wymaga obecnie generalnego remontu i modernizacji. Stan techniczny użytkowanego dziś ujęcia jest niewłaściwy, z punktu widzenia wymogów BHP oraz nie daje pewności nieprzerwanej pracy, czego wymaga dobrostan hodowanych przez nas zwierząt.

Miejsce istniejącej i projektowanej komory ujęcia wody morskiej

Zaplanowane prace remontowo-modernizacyjne obejmuje: rozbiórkę studni istniejącej i wybudowanie w odległości około 3 m nowej – większej, wyposażonej w pełni zautomatyzowany system kontroli pracy wydajniejszych pomp oraz lepszy system wstępnej filtracji.

Wykonawstwo projektu o nazwie: „Przebudowa ujęcia wody morskiej dla potrzeb Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu” poddano procedurze przetargowej. W jego wyniku wyłoniono wykonawcą, którym została firma NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o. (http://navpro.pl).

Koszt inwestycji wyniesie około 420 tys. złotych i zostanie w całości pokryty ze środków Uniwersytetu Gdańskiego. Termin zakończenia prac przewiduje się na drugą dekadę czerwca tego roku.

Przepraszamy za doraźne utrudnienia jakie mogą wynikać z realizacji naszego przedsięwzięcia.