W Sztokholmie obraduje grupa robocza przygotowująca nowy międzynarodowy projekt dotyczący ochrony bałtyckich morświnów. Bazując na wynikach projektu SAMBAH (LIFE +) i innych badaniach, w nowym projekcie eksperci ze Szwecji, Danii, Niemiec, Finlandii i Polski będą się starali znaleźć praktyczne sposoby lepszego zarządzania ochroną gatunku, a szczególnie szukać sposobów na wdrożenia metod redukcji nadmiernej śmiertelności tych zwierząt w naszym morzu.


MAMBO- Management Actions and Conservation Measures for the Baltic Sea Odontocete