W latach 2015-2016, w ramach projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry uruchomiła wyjazdowe zajęcia edukacyjne pod szyldem Błękitnej Szkoły. Zajęcia skierowane były przede wszystkim do szkół z małych miejscowości oraz wsi, które z różnych powodów, m.in. finansowych, nie zawsze mogą odwiedzić helską placówkę i wziąć udział w zajęciach.

Lekcje wyjazdowe miały charakter zajęć trwających 2x45min, podczas których poruszane były tematy związane przede wszystkim ze ssakami morskimi występującymi w Morzu Bałtyckim, ale obejmowały również problematykę ochrony strefy brzegowej, informacje dlaczego giną bałtyckie gatunki fauny i flory czy dlaczego ginie Półwysep Helski. Poza prezentacjami multimedialnymi, w czasie zajęć prezentowane były filmy związane z tematyką lekcji, postery naukowe oraz modele ssaków morskich zamieszkujących wody Bałtyku, które wzbudzały duże zainteresowanie wśród uczniów.

W ciągu 12 miesięcy trwania programu udało się odwiedzić 56 szkół z województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie pokonano dystans ponad 13000 km, by dotrzeć z Helu do szkół, w których przeprowadzono zajęcia. Łącznie w zajęciach w ramach Błękitnej Szkoły wyjazdowej wzięło udział 4094 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Błękitną Szkołą wyjazdową pozyskano fundusze na kontynuację zajęć w kolejnych latach. W dalszym ciągu będą to zajęcia darmowe, ale prowadzone tym razem w ramach projektu pn. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich do zapisów, których można dokonać telefonicznie: 58 675-08-36 lub mailowo: ocewgo@ug.edu.pl.

Rys.1 Miejscowości, w których prowadzono zajęcia Błękitnej Szkoły wyjazdowej w okresie 01.03.2015 – 30.04.2016 r.

Szczegóły odnośnie zajęć można znaleźć na stronie ,,Błękitnej Szkoły”

Wojciech Górski