W dniu 27 czerwca br. na plaży w miejscowości Rowy, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znaleziono martwego morświna. Osobnik był młodym samcem o długości ciała 121 cm.

Zwłoki morświna znajdowały się w stanie znacznego rozkładu. Przetransportowano je do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG w Helu i zdeponowano w mroźni. W przyszłości planuje się przeprowadzenie badań okazu. To drugi martwy morświn odnotowany na polskim wybrzeżu.
Przypominamy aby każdy fakt obserwacji, przypadkowego złowienia morświna lub znalezienia martwych zwierząt zgłaszać do helskiej placówki. Telefony alarmowe 601 88 99 40 i 58/ 675 08 36.

MB