Fundacja WWF Polska w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz  i oceanów” finansowanego ze środków pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG zorganizowała serię warsztatów z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych, które odbyły się w Gdyni (29-30 marca) oraz Warszawie (7-8 kwietnia). Warsztaty skierowane były przede wszystkim do podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO), dla firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych oraz do podmiotów z branży przetwórstwa.

Celem czterech jednodniowych warsztatów było przekazanie informacji na temat istniejących programów certyfikacji, przedstawienie najnowszych standardów oraz zasad, które należy spełnić, aby przystąpić do procesu certyfikacji, co powinno przełożyć się na wzrost ilości certyfikowanych produktów na rynku, a także o wpływie zaopatrywania w produkty rybne na zachowanie różnorodności biologicznej mórz i oceanów.

Podczas warsztatów eksperci zaproszeni przez WWF Polska, w gronie których znaleźli się przedstawiciele MSC Polska oraz Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry, poruszyli następujące tematy:

  • Certyfikacja rybołówstwa i jej znaczenie w łańcuchu dostaw
  • Certyfikacja w łańcuchu dostaw – omówienie standardów
  • Wpływ zaopatrywania w produkty rybne na zachowanie różnorodności biologicznej mórz i oceanów
  • Zasady stosowania znaków i certyfikatów na produktach rybnych i owocach morza umożliwiające konsumentom włączenie się w ochronę różnorodności biologicznej mórz i oceanów

W sumie w warsztatach wzięło udział 80 osób.

Więcej informacji o warsztatach oraz programie certyfikacji można znaleźć na stronie:

http://ryby.wwf.pl/poradnik/warsztaty-certyfikacja/

 

Wojciech Górski