29 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się sympozjum „Ssaki morskie – nauka i edukacja“ zorganizowane w ramach projektu Horyzont 2020 „Ssaki morskie w promocji nauki i kariery naukowej wśród młodzieży”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG. Było ono zwieńczeniem działań edukacyjnych podejmowanych przez partnerów projektu i zostało lub zostanie zorganizowane w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. W Polsce w sympozjum wzięli udział uczniowie (w wieku 10-18 lat) i nauczyciele z całego kraju. Łącznie były to 203 osoby, z 37 szkół, zlokalizowanych w 10 województwach. Sympozjum składało się z cyklu wykładów dotyczących ssaków morskich w tym m.in. biologii i ekologii bałtyckich ssaków morskich; badań monitoringowych bałtyckiej populacji morświna; wideo obserwacji fok szarych na polskim wybrzeżu; wokalizacji fok na podstawie badań przeprowadzonych w Stacji Morskiej w Helu. Wiele miejsca poświęcono zagrożeniom dla ssaków morskich, jakie stanowi rybołówstwo i hałas podwodny. Nie zabrakło informacji o działalności Błękitnego Patrolu WWF Polska w czynnej ochronie ssaków morskich, a także doświadczeń z badań zdrowotnych fok w helskiej placówce. Chyba największym zainteresowaniem cieszył się, połączony z projekcją filmu „Plastikowy Ocean”, wykład na temat zanieczyszczenia plastikiem środowiska morskiego, bądź co bądź najbardziej palącego problemu środowiskowego.

Początek sympozjum – przywitanie uczestników na sali wykładowej WNS UG

W przerwach między wykładami uczestnicy sympozjum mogli wykonać proste eksperymenty: zapoznać się z działaniem kurtyny bąbelkowej, zgłębić tajniki fizjologii nurkowania i poszukać mikroplastiku w kosmetykach.

Doświadczenia ilustrujące działanie kurtyny bąbelkowej

Niezbędny do wykonania tych doświadczeń sprzęt umieszczony jest w tzw. skrzyniach ekspedycyjnych, które są sukcesywnie wypożyczane do szkół tak, aby wzbogacić ofertę edukacyjną podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych. Wolontariusze Błękitnego Patrolu na swoim stoisku edukowali przy pomocy „Błękitnych Poradników” na temat tego, jak zachować się, gdy spotkamy dziką fokę na plaży.

Eksperyment pokazowy wyjaśniający  fizjologię nurkowania

Wiele grup robiło pamiątkowe fotografie z podobiznami fok, a całe wydarzenie zostało udokumentowane przez ekipę filmową. Relacja wideo z tego wydarzenia niebawem ukaże się w Internecie.

Grupa zadowolonych młodych uczestników

Sądząc po rozradowanych minach uczestników oraz wielu pozytywnych komentarzach, można stwierdzić, że sympozjum, jak i cały projekt, okazały się dużym sukcesem

Opracowanie: Monika Selin

Foto: Katarzyna Legeżyńska

Obejrzyj galerie zdjęć: