5 lat temu pożegnaliśmy naszego założyciela, wieloletniego Szefa Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, wielkiego przyjaciela bałtyckiej przyrody, Profesora Krzysztofa Skórę.

Profesor Krzysztof Skóra pozostanie naszym największym mentorem. To on inspirował i inspiruje nas do prowadzenia naszej działalności badawczej, edukacyjnej i do niesienia pomocy bałtyckim ssakom. Jego imieniem została nazwana Stacja Morska.

Z tej okazji na Domu Morświna odsłoniliśmy pamiątkową tablicę ufundowaną przez ASCOBANS – Porozumienia w sprawie ochrony małych waleni Morza Bałtyckiego, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego – w którego ramach Profesor przez wiele lat działał na rzecz ochrony bałtyckich morświnów.

 

 

Tags: ,