Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapraszają studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału

w dziewiątej edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów kierunków przyrodniczych.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników o zagadnienia dotyczące ichtiologii morskiej niezbędne m.in. do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w obszarach morskich oraz do prawidłowego prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, obejmujących m.in. monitoring terenowy i analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Termin: 21.08. – 04.09.2022 r.

Miejsce: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel).

Koszt:

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Koszt noclegu w Stacji Morskiej to 6,48 zł/dobę. Dojazd i wyżywienie kursanci organizują w zakresie własnym. W bazie noclegowej udostępniona jest kuchnia wraz z mesą umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków.

Liczba miejsc: 18

Co zrobić, żeby się zapisać?formularz zgłoszeniowy (click!)

Należy wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres: justyna.kapa@ug.edu.pl lub listownie na adres Stacji Morskiej: ul Morska 2, 84-150 Hel, z dopiskiem: „ICHTIOLOGIA MORZA”.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane drogą internetową.

Zakres tematyczny i organizacja kursu(click!)

Uczestnicy otrzymają szczegółowy plan zajęć w dniu przyjazdu. Zajęcia praktyczne będą odbywały się m.in. w terenie. Kursanci we własnym zakresie zaopatrują się w odpowiednią odzież (kalosze, nieprzemakalną kurtkę z kapturem, ciepłe ubranie, czapkę)

Zaświadczenie

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w kursie. Uczestnicy kursu mogą także uzyskać 4 punkty ECTS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kontakt:

justyna.kapa@ug.edu.pl lub pod numerem telefonu: 58 675 08 36 wew. 49

Tegoroczny letni kurs ICHTIOLOGIA MORZA organizowany jest dzięki wsparciu Grupy LOTOS.