Termin składania ofert

do dnia 30.11.2021

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański ul. Morska 2, 84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal.podgorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Miętkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 675 08 36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolatki z laminatu poliestrowo szklanego z basenem wraz z przyłączami wody słodkiej i słonej. Izolatka powinna być oparta na podwójnej ramie i nogach ze stali cynkowanej i musi wytrzymać obciążenie powyżej 300 kg oraz być wodoodporna. Na całej powierzchni klatki powierzchnia antypoślizgowa. Ogrodzenie wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnienie z mleczno-białej płyty PE.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie izolatki z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z ogrodzeniem. Izolatka ma służyć do rehabilitacji fok w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Izolatka do rehabilitacji fok o następującej specyfikacji:

  1. Platforma z basenem z laminatu poliestrowo-szklanego o wymiarach całkowitych 3m x 1,8m x 0,75m i kolorze piaskowym postawiona na klatce opartej na podwójnej ramie (w celu zapewnienia stabilności na podłożu piaskowym) i nogach ze stali cynkowanej.
  2. Klatka wytrzyma obciążenie powyżej 300 kg.
  3. Kratka odpływowa w basenie z siatką o oczkach 15x15mm lub 20 x 20mm.
  4. Odpływ z basenu boczny w stronę środka, wychodzący do rury Ø 75mm z zaworem-zasuwą Ø 75mm. Do tej rury podłączone odwodnienia.
  5. Na całej powierzchni klatki powierzchnia antypoślizgowa. Wymiary basenu 1,3m x 1,0m x 0,75m.
  6. Przelew powierzchniowy do kratki odwadniającej liniowej.
  7. Podłączenie wody słodkiej i słonej zakończone zaworami ½” i złączką kłową do napełniania basenu, czyszczenia i zmywania klatki.
  8. Ogrodzenie uniwersalne do podłączenia kilku klatek w szeregu.
  9. Wysokość ogrodzenia 1m. Przestrzeń pomiędzy słupami ogrodzenia wypełniona jest płytą PE o grubości 8 mm, w kolorze białym (mlecznym) (kolor naturalny). Płyty ogrodzenia wykonane jako panele w ramce ze stali nierdzewnej.
  10. Ramka z płytą połączona do słupka w sposób na zasuwę – do demontażu. Rozmiary paneli będą uniwersalne, demontowane i pasujące do innych klatek. Obydwie furtki będą wykonane ze stali nierdzewnej i wypełnione tą samą płytą.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od momentu wyboru wykonawcy w ciągu czternastu dni zostanie wystawione zlecenie.

Zlecenie należy wykonać do 31 grudnia 2021

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien mieć doświadczenie w wykonaniu izolatek z laminatu dla zwierząt. (Przynajmniej jedno oświadczenie od zleceniodawcy o wykonaniu takiego laminatu w ciągu ostatnich 3 lat)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100%

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt: „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”