W niedzielę 25 lipca 2015 r. po raz kolejny obchodzono w Helu doroczne święto ,,Dzień Ryby”. Jest to szczególna okoliczność kiedy to na różne, często widowiskowe i nieszablonowe sposoby przypomina się jak ważnym elementem dla miejscowej kultury, rozwoju gospodarczego oraz przyrody były i są lokalne ryby oraz jak ważnym dla racjonalnego zarządzania ich zasobami oraz ochroną najbardziej zagrożonych gatunków i ich siedlisk są badania naukowe i odpowiednia kadra.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazują że wiedza na temat ryb, zwłaszcza wśród osób z głębi lądu jest niewielka. A przecież wszystkie wodne instalacje z których korzystają Polacy są „podłączone” podobnie jak rzeki strumienie do Bałtyku, co czyni całe polskie społeczeństwo odpowiedzialnymi za stan naszych wód śródlądowych i morskich.

Statystyki pokazują że spożycie ryb w naszym kraju zwiększa się. W dalszym ciągu jednak wielu ludzi nie wie jakie ryby pochodzą z Bałtyku i chociażby w jakim okresie roku są one najsmaczniejsze i najbardziej odżywcze. Jedynie garstka zdaje sobie sprawę jaka jest wymierna wartość ryb – nie handlowa cena zbytu, ale koszty utrzymania odpowiedniego stanu zasobów, po przez zapewnienie optymalnych warunków do rozrodu, żerowania i dorastania w środowisku morskim. Środki na te zabiegi są lub będą przeznaczane w przyszłości z pieniędzy publicznych czyli z podatków które płaci całe społeczeństwo. Warto więc poznać ryby, które krążą wokół Półwyspu Helskiego niemal z każdej jego strony, jak wody Zatok Gdańskiej i Puckiej.

Na tegorocznym ,,Dniu Ryby”, sporo miejsca poświęcono tym którzy bez ryb nie przetrwają – rybakom, morświnom, fokom i morskim ptakom. W tym roku DZIEŃ RYBY uświetniono udziałem wielu instytucji. Inauguracją był uroczysty przemarsz wraz z chórem Zawiszy Czarnego, ulicą Wiejską aż po park wydmowy. Jego trasa przebiegała także w okolicach stoisk wystawców, więc później każdy mógł udać się tam, aby poznać interesujące go tematy związane z rybami i przyrodą Bałtyku.

W tym roku w Helu o rybach edukowali: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Nadmorski Park Krajobrazowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Fundacja Nasza Ziemia. Gry i zabawy dedykowane edukacyjnej tematyce wód otwartych zapewnił wieloletni partner Stacji Morskiej IOUG – Klub Gaja. Tutaj najmłodsi, mogli dzięki specjalnej wilkoformatowej grze planszowej zobaczyć jak wygląda bieg rzeki idealnej Nie mogło zabraknąć akcentu kulinarnego. Miasto Hel zorganizowało smażenie na wielkiej patelni płatug – storni, czyli szczególnie popularnej wśród letników ryby bałtyckiej zwanej potocznie flądrą. Natomiast na stoisku WWF Polska odbyła się akcja promocyjna na korzyść świadomego wyboru gatunków podczas kupna ryb. Punktem kulminacyjnym było tutaj przygotowanie i degustacja dań z bałtyckich śledzi i szprotów – ryb których w naszym morzu jest pod dostatkiem. Słodkim akcentem i alternatywą dla osób nie jedzących ryb była degustacja i dekoracja pierników wyrabianych na wzór troci wędrownej, szlachetnej ryby łososiowatej polecanej jako zamiennik kulinarny dla coraz rzadszych bałtyckich łososi.

Stacja Morska przygotowała tradycyjnie trzy stoiska tematyczne dedykowane rybom, fokom i morświnom – zwierzętom wzajemnie od siebie zależnym. Prezentowano aktualne wyniki badań nad rozmieszczeniem liczebnością i sposobami ochrony ssaków morskich. Na stoisku z rybami uwagę zwracało akwarium zamieszkałe przez przedstawicieli przybrzeżnej fauny.

Wielu turystów było bardzo zaskoczonych ze nieopodal miejsca ich morskich kąpieli żyją krewetki, okonie, stornie, cierniki, iglicznie, wężynki i tobiasze. Prezentowano tutaj również ideę certyfikacji produktów rybnych na przykładzie MSC Oprócz stoisk tematycznych nowością było zorganizowanie przez helską placówkę stanowisk dodatkowych, dedykowanym morskim ptakom – ichtiofagom, a także problematyce hałasu podwodnego i jego badaniom w zakresie projektu BIAS oraz działaniom które placówka realizuje w ramach projektu ,,Rewitalizacja korytarza ekologicznego rzeki Płutnicy”. Akcent fok podkreśliła organizacja Dive Adventure udostępniając na ten dzień wystawę zdjęć podwodnych pn. ,,Foki z Fare Island” ukazująca nurkowanie z fokami szarymi.

Zdecydowano się przybliżyć świat morza i jego mieszkańców z użyciem autentycznych ujęć filmowych. Koło Domu Morświna uruchomiono więc, Kino plenerowe, gdzie wyświatlano filmy z cyklu ,,Życie Zatoki” oraz materiał z podwodnych obserwacji fok w rejonie Fare Island (Morze Północne) – przekazany przez organizację ,,Dive Adventure”.

Świetnym akcentem było włączenie się do ,,Dnia Ryby”, helskich rybaków łodziowych. Przy rybaczówce znajdującej się na terenie Parku Wydmowego, zorganizowano punkt sprzedaży i nauki filetowania lokalnych ryb. Wśród powszechnie łowionych gatunków trafiło się kilka wyjątkowych okazów, jak chociażby duży wyzłocony morski leszcz.

Całość zakończył uroczysty happening organizowany przez Klub Gaja. Pochód wraz symbolicznie płynąca rzeką pełną łososi dotarł pod ,,pomnik” plastikowego dorsza – zbudowanej z butelek PET ryby której zadaniem jest zobrazowanie i uświadomienie problemu zaśmiecania mórz i oceanów, zwłaszcza kawałkami plastiku.

Tegoroczny ,,DZIEŃ RYBY ” był największym jaki tu obchodzono Nie przeszkodziła mu nawet deszczowa pogoda, która deszczem dzień zainaugurowała i potem ulewą zakończyła.

Stacja Morska IOUG dziękuje organizatorom i sponsorom przedsięwzięcia. Dziękujemy także naszemu imprezowemu zapleczu gastronomicznemu – restauracji FALA oraz wszystkim innym, które w jakimś stopniu włączyły się w przekonanie swoich gości, że nasze morze ciągle smaczną rybą żywi.

Miejmy nadzieję że przyroda Bałtyku jako wspólne dobro będzie przez to bliższa naszemu społeczeństwu. Przyda się to szczególnie w chwili gdy nasz kraj objął prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego [kliknij]. Świadome wsparcie społeczeństwa, które wie o morzu teraz więcej pomoże tworzyć lepszą przyszłość dla bałtyckiej przyrody i społeczeństw zamieszkujących brzegi tego morza.

Zachęcamy do pobrania i lektury materiałów odnoszących się do bałtyckich ryb: „ulotka ,,Jaką rybę kupić” i ,,Troć_królowa Bałtyku”.

A także zapoznania się z programem imprezy, którą wspólnie z miastem i partnerami zorganizowaliśmy.

 

 

 

Opracowanie: Michał Bała

Foto: Agata Jargieło

Obejrzyj galerię zdjęć: